Odwołania od decyzji o zakazie zgromadzenia Drukuj artykuł

 

Odwołania od decyzji o zakazie zgromadzenia, przewidziane w art. 16 ust. 1 Ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2015 r., poz. 1485) do rozpatrzenia, których właściwy jest Sąd Okręgowy w Olsztynie, rozpoznaje I Wydział Cywilny.

Informacje o wniesieniu odwołania:

 

Informacja o wpływie odwołania od decyzji z 12 października 2020 r. w przedmiocie rozwiązania zgromadzenia
 
Sąd Okręgowy w Olsztynie zawiadamia o wniesieniu odwołania od decyzji Prezydenta Olsztyna z 12 października 2020 r. nr BZK.5310.1.1.2020.
 
Sygnatura sprawy:  I Ns 272/20.