Internetowy Portal Informacyjny sądów powszechnych z obszaru apelacji białostockiej Drukuj artykuł

 

Portal Informacyjny sądów powszechnych z obszaru apelacji białostockiej to serwis, który ma na celu ułatwienie podmiotom upoważnionym i uprawnionym w myśl obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności stronom postępowania i ich pełnomocnikom, a także sędziom i prokuratorom dostępu do informacji o stanie spraw i o czynnościach podejmowanych w sprawie, jakie znajdują się w oprogramowaniu wspomagającym biurowość sądową w sprawach rozpoznawanych przed Sądem Apelacyjnym w Białymstoku i sądach mu podległych.

Aby zostać użytkownikiem Portalu Informacyjnego, należy zarejestrować się wypełniając „Wniosek o rejestrację konta”, który jest dostępny na stronie głównej serwisu pod adresem: https://portal.bialystok.sa.gov.pl., a następnie postępować zgodnie z procedurą opisaną w Regulaminie zawierającym zasady funkcjonowania i warunki korzystania z Portalu Informacyjnego sądów powszechnych z obszaru apelacji białostockiej (dostępny poniżej).

Portal Informacyjny jest dostępny pod adresem: https://portal.bialystok.sa.gov.pl.

 

Zarządzenie Nr 022/125/19/A Prezesa Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 31 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Portalu Informacyjnego sądów powszechnych z obszaru apelacji białostockiej.

Zarządzenie Nr A-021-143/19 Prezesa Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie udostępniania danych za pośrednictwem Portalu Informacyjnego sądów powszechnych z obszaru apelacji białostockiej, określenia typów spraw wraz ze wskazaniem daty rozpoczęcia ich publikacji oraz wykazu pism podlegających czasowemu wyłączeniu od publikacji w Portalu Informacyjnym.

 

Informacje o sposobie przetwarzania danych osobowych znajdują się pod następującymi linkami:
obowiązek informacyjny i zapewnienie dostępu do postępowania sądowego i akt sprawy.