Strona główna K O M U N I K A T Y Rzeczników Prasowych
Komunikaty Rzecznikow Prasowych
Sąd ponownie otworzył przewód sądowy w sprawie pochówku prochów znanego producenta filmowego PDF Drukuj artykuł

 

W dniu 12 sierpnia 2020 r. Sąd Rejonowy w Giżycku miał ogłosić wyrok w sprawie przeciwko Mirosławowi S. obwinionemu o dokonanie nielegalnego pochówku spopielonych szczątków producenta filmowego Piotra Woźniaka-Staraka, ale z uwagi na nowe okoliczności wznowił postępowanie dowodowe w tej sprawie.

Przypomnę, że Komenda Powiatowa Policji w Giżycku w lutym 2020 r. skierowała do Sądu Rejonowego w Giżycku wniosek o ukaranie Mirosława S. – brata matki zmarłego Piotra Woźniaka-Staraka, któremu zarzucono, że w dniu 30 sierpnia 2019 r., w miejscowości Fuleda, gm. Giżycko na terenie jednej z działek należących do rodziny zmarłego zobowiązał się i dokonał pochówku spopielonych szczątków Piotra Woźniaka-Staraka w murowanym grobie w miejscu, które w myśl obowiązujących przepisów nie jest cmentarzem, tj. dokonania wykroczenia z art.18 ust. 1 w zw. z art.12 ust. 3 ustawy z dnia 31.01.1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych.

Postępowanie przed Sądem I instancji jest jawne, lecz z uwagi na zagrożenie epidemiczne w kraju, dla zapewnienia bezpieczeństwa interesantom w budynku Sądu oraz pracownikom Sądu, toczy się bez udziału publiczności. Na rozprawie w dniu 4 sierpnia 2020 r. obwiniony Mirosław S. nie przyznał się do dokonania zarzucanego mu wykroczenia i złożył obszerne wyjaśnienia. Tego też dnia zakończyło się postępowanie dowodowe, strony postępowania wygłosiły swoje mowy końcowe.

Sąd Rejonowy w Giżycku w dniu 12 sierpnia 2020 r. miał ogłosić wyrok w tej sprawie. Jednak już po zamknięciu przewodu sądowego do Sądu dotarła informacja, że Prokuratura Rejonowa w Giżycku prowadzi postępowanie w sprawie o czyn zabroniony z art.90 ustawy  Prawo budowlane, mające wyjaśnić czy prochy Piotra Woźniaka-Staraka zostały złożone w murowanym grobie czy katakumbach. W tej sprawie prokurator miał dopuścić dowód z opinii biegłych - pracowników naukowych z jednej z polskich uczelni technicznych. Opinia ma być gotowa na początku września 2020 r. W ocenie Sądu Rejonowego w Giżycku wspomniane ustalenia, w szczególności treść takiej opinii mogą mieć istotne znaczenie dla sprawy prowadzonej przeciwko Mirosławowi S, w szczególności mogą istotnie przyczynić się do ustalenia czy mamy do czynienia z czynem zabronionym. Z tego powodu Sąd postanowił ponownie otworzyć przewód sądowy i prowadzić dalej postępowanie dowodowe. Nowy termin rozprawy nie jest na razie wyznaczony.

Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olgierd Dąbrowski-Żegalski
Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olsztyn, dnia 12 sierpnia 2020 r.

 

 
Sąd umorzył postępowanie z udziałem Prezydenta Olsztyna PDF Drukuj artykuł

 

Przed Sądem Rejonowym w Olsztynie w dniu 4 sierpnia 2020 r. odbyło się posiedzenie w sprawie z oskarżenia prywatnego R. K. (byłego Prezesa OKS Stomil Olsztyn) przeciwko Piotrowi G. oskarżonemu o publiczne znieważenie R. K. na antenie jednej z lokalnych stacji radiowych.

Oskarżyciel prywatny R. K. złożył do Sądu Rejonowego w Olsztynie prywatny akt oskarżenia przeciwko Prezydentowi Olsztyna, w którym zarzucił Piotrowi G., że w dniu 17 lutego 2019 r., na antenie Radia Olsztyn, w trakcie jednej z audycji miał pomówić R. K., jako byłego Prezesa OKS Stomil Olsztyn, o działania mogące poniżyć  R. K. w opinii publicznej lub narazić go na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności (art.212 § 2 kk).

Posiedzenie w tej sprawie odbyło się przed Sądem Rejonowym w Olsztynie w dniu 4 sierpnia 2020 r. W sprawach o pomówienie i znieważenie wyłączona jest jawność postępowania z mocy prawa (art.359 pkt 2 kpk) i dlatego posiedzenie odbyło się przy drzwiach zamkniętych.

Sąd Rejonowy w Olsztynie postanowieniem z dnia 4 sierpnia 2020 r. (sygn.. akt II K 1602/19) umorzył postępowanie karne w tej sprawie i obciążył kosztami procesu oskarżyciela prywatnego.

Z uwagi na to, że w tej sprawie jest wyłączona jawność mogę jedynie przekazać, że Sąd uznał, że już wstępna analiza prywatnego aktu oskarżenia wskazuje, że w tej sprawie  zachodzi oczywisty brak faktycznych podstaw do oskarżenia Piotra G. o czyn z art.212 § 2 kk. Sąd zwrócił uwagę, że Piotr G., w czasie wspomnianej audycji radiowej nie użył takich słów, jakie opisuje w zarzucie oskarżyciel prywatny. Nadto zdarzenia, o jakich mówił Piotr G. w trakcie audycji, były już powszechnie znane i kilka lat wcześniej publikowane w innych doniesieniach prasowych. Ponadto Sąd wskazał, że strony postępowania są osobami publicznymi i publiczna ocena oraz krytyka ich zachowań związanych z wykonywanymi funkcjami jest nierozerwalnie związana z pełnieniem takich funkcji. W tym wypadku taka krytyka nie przekroczyła granic prawa.

Postanowienie Sądu Rejonowego w Olsztynie nie jest prawomocne i strony mogą się od niego odwołać.

Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olgierd Dąbrowski-Żegalski
Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olsztyn, dnia 11 sierpnia 2020 r.

 
Sąd w Bartoszycach ogranicza funkcjonowanie z powodu koronawirusa PDF Drukuj artykuł
Więcej…
 
Rozpoczęła się rozprawa w sprawie pochówku prochów znanego producenta filmowego PDF Drukuj artykuł
Więcej…
 
Były wójt prawomocnie uniewinniony od zarzutów korupcyjnych PDF Drukuj artykuł
Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 76