Strona główna Informacje Konta bankowe
Konta bankowe PDF Drukuj artykuł

 Kod BIC Narodowy Bank Polski: NBPLPLPW

 Kod BIC Bank Gospodarstwa Krajowego: GOSKPLPW

 IBAN tworzy się poprzez dodanie przed numerem rachunku bankowego kodu Polski "PL"

Komunikat BGK 16.04.2020 Zmiana oprocentowania

Szanowni Państwo,

decyzją Rady Polityki Pieniężnej z dnia 8 kwietnia 2020 r. stopa depozytowa NBP została obniżona o 0,50 p.p. do poziomu 0,00%.
W wyniku tych zmian, od dnia 9 kwietnia 2020 r.:
1) depozyty/środki przyjęte w zarządzanie overnight oraz depozyty/środki przyjęte w zarządzanie terminowe przez Ministra Finansów na okres od 1 do 3 dni(i);
2) środki zgromadzone na rachunkach depozytowych Ministra Finansów(ii) oprocentowane są w wysokości 0,00%
_____________________________________

(i) Rozporządzenie MF z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie wolnych środków niektórych jednostek sektora finansów publicznych przyjmowanych przez Ministra Finansów w depozyt lub zarządzanie.
(ii) UoFP art. 83a ust. 3

 

Informujemy, że od 1 września 2020 r. w Sądzie Okręgowym w Olsztynie został zainstalowany samoobsługowy terminal płatniczy, tzw. wpłatomat. Umożliwia on uiszczanie wpłat na rachunki sądu: dochodów, sum na zlecenie, FPPoPP za pośrednictwem kart płatniczych. Możliwy będzie również zakup e-znaku za pośrednictwem terminala.

Kasa Sądu Okręgowego w Olsztynie z dniem 1 września 2020 r. została zamknięta.

Wpłaty gotówkowe na rachunki sądu będą realizowane w placówkach pocztowych na terenie całego kraju w wariancie Standard. Interesanci nie będą ponosić żadnych kosztów związanych z realizacją transakcji gotówkowych.  
Numery kont i telefonów do osób zajmujących się rozliczeniami:

Dochody budżetowe
(opłaty sądowe, grzywny, opłaty kancelaryjne, koszty w sprawach cywilnych, karnych i gospodarczych)

NBP O/O Olsztyn

I Wydział Cywilny 27 1010 0055 1273 0030 0800 0001
II Wydział Karny 97 1010 0055 1273 0030 0800 0002
III Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń   Karnych 70 1010 0055 1273 0030 0800 0003
IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych 43 1010 0055 1273 0030 0800 0004
V Wydział Gospodarczy 16 1010 0055 1273 0030 0800 0005
VI Wydział Cywilny Rodzinny 86 1010 0055 1273 0030 0800 0006
VII Wydział Karny Odwoławczy 59 1010 0055 1273 0030 0800 0007
VIII Wydział Wizytacyjny 32 1010 0055 1273 0030 0800 0008
IX Wydział Cywilny Odwoławczy 05 1010 0055 1273 0030 0800 0009
Oddział Finansowy 96 1010 0055 1273 0030 0800 0020
Sekcja ds.windykacji należności w sprawach cywilnych 62 1010 0055 1273 0130 0800 0001
Sekcja wykonawcza przy II Wydziale Karnym 35 1010 0055 1273 0130 0800 0002

 

NBP O/O Olsztyn
04 1010 1397 0030 9822 3100 0000 tel.(89) 521 61 73

Rachunek sum na zlecenie
(zaliczki wnoszone przez strony)

BGK O/Olsztyn
30 1130 1189 0025 0134 2920 0007 tel.(89) 612 38 39

Od 1 listopada 2021 r. zmieniony zostanie rachunek bankowy sum na zlecenie.

Rachunek sum na zlecenie (zaliczki wnoszone przez strony)
NBP O/Olsztyn
89 1010 1397 0030 9813 9801 0000

 

Rachunek depozytów PLN
(wadia, zabezpieczenia, poręczenia)

BGK O/Olsztyn
32 1130 1017 0021 1002 4190 0004 tel. (89) 612 38 39

 Rachunek depozytów USD
(wadia, zabezpieczenia, poręczenia)

BGK O/Olsztyn
05 1130 1017 0021 1002 4190 0005 tel. (89) 612 38 39

 

Rachunek depozytów EUR

BGK O/Olsztyn
86 1130 1017 0021 1002 4190 0002 tel. (89) 612 38 39

 
Rachunek depozytów CHF
(wadia, zabezpieczenia, poręczenia)

BGK O/Olsztyn
16 1130 1017 0021 1002 4190 0001 tel. (89) 612 38 39

 

Rachunek depozytów GBP 
(wadia, zabezpieczenia, poręczenia)

BGK O/Olsztyn
59 1130 1017 0021 1002 4190 0003 tel. (89) 612 38 39

Wydatki budżetowe

NBP O/O Olsztyn
54 1010 1397 0030 9822 3000 0000 tel.(89) 521 61 72

 

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

BGK O/Olsztyn
57 1130 1189 0025 0134 2920 0006 tel.(89) 521 61 72

 

Rachunek Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej
(nawiązki, świadczenia pieniężne)

BGK O/Olsztyn
95 1130 1189 0025 0134 2920 0001 tel. (89) 521 61 72


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.