Strona główna O nas Status prawny
Status prawny PDF Drukuj artykuł

Podstawa prawna działalności Sądu Okręgowego w Olsztynie:

Sąd Okręgowy w Olsztynie działa w oparciu o Konstytucję RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. nr 78, poz. 483).

Zasady organizacji pracy Sądu regulują następujące akty prawne:

  • ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 133 t.j.);
  • rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 259 t.j.);
  • zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. M. S. z 2003 r. nr 5, poz. 22 ze zm.).


Aktualną siedzibę i obszar właściwości Sądu Okręgowego w Olsztynie określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 października 2014 r. w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych (Dz. U. poz. 1407)


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.