Strona główna K O M U N I K A T Y Rzecznika Prasowego Motocyklista obwiniony o potrącenie dziewczynki ukarany
Motocyklista obwiniony o potrącenie dziewczynki ukarany PDF Drukuj artykuł


Sąd Rejonowy w Olsztynie w dniu 25 lutego 2021 r. wydał wyrok skazujący wobec Krystiana Z. obwinionego o potrącenie kilkuletniej dziewczynki na przejeździe dla rowerzystów. Sąd ukarał obwinionego grzywną w kwocie 1,5 tys. zł, a także orzekł wobec niego zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych przez okres 10 miesięcy.

W dniu 3 sierpnia 2020 r. do Sądu Rejonowego w Olsztynie wpłynął wniosek Komendanta Miejskiego Policji w Olsztynie o ukaranie Krystiana Z. w związku ze zdarzeniem drogowym, do którego doszło w dniu 25 czerwca 2020 r. o godz. 16 na rondzie Ofiar Katastrofy Smoleńskiej w Olsztynie, a konkretnie na skrzyżowaniu ul. Bałtyckiej z al. Schumana.

Krystian Z. został obwiniony o to, że tego dnia, nie posiadając odpowiednich uprawnień, kierował na skrzyżowaniu ul. Bałtyckiej z al. Schumana niedopuszczonym do ruchu motocyklem Suzuki, a następnie nie ustąpił pierwszeństwa kilkuletniej dziewczynce znajdującej się na oznakowanej drodze dla rowerów. W rezultacie obwiniony miał doprowadzić do potrącenia dziewczynki oraz zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu lądowym.

Wraz z wnioskiem o ukaranie policja złożyła także wniosek o skazanie obwinionego bez przeprowadzenia rozprawy (w trybie uproszczonym) i wymierzenie mu kary grzywny w kwocie 800 zł.

Sąd Rejonowy w Olsztynie na posiedzeniu w dniu 15 września 2020 r. uznał, że kara zaproponowana przez oskarżyciela publicznego wydaje się rażąco niska, dlatego postanowił uzależnić uwzględnienie wniosku Komendanta Miejskiego Policji w Olsztynie od dokonania w nim zmian poprzez wymierzenie obwinionemu surowszej kary oraz orzeczenie środka karnego w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych.

W dniu 22 października 2020 r. przed Sądem Rejonowym w Olsztynie odbyło się kolejne posiedzenie, którego przedmiotem był wniosek oskarżyciela publicznego o ukaranie Krystiana Z. bez przeprowadzenia rozprawy. Oskarżyciel zmodyfikował swój wniosek i zaproponował wymierzenie surowszej grzywny oraz dodatkowo zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów w ruchu lądowym. Jednak obwiniony i jego obrońca nie zgodzili się na orzeczenie surowszego wymiaru kary. W takiej sytuacji Sąd skierował powyższą sprawę na rozprawę, aby rozpoznać ją w trybie zwyczajnym.

Proces Krystiana Z. rozpoczął się w dniu 21 grudnia 2020 r. przed Sądem Rejonowym w Olsztynie. Krystian Z. przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i złożył wyjaśnienia.

Wyrok w tej sprawie zapadł w dniu 25 lutego 2021 r. Sąd Rejonowy w Olsztynie uznał Krystiana Z. za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu i skazał go za to na karę grzywny w kwocie 1,5 tys. zł. Sąd orzekł wobec obwinionego także zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 10 miesięcy, jak również obciążył go kosztami postępowania.

Sąd podając ustne motywy wyroku wskazał, że Krystian Z. zbliżając się do przejścia dla pieszych miał obowiązek zachować szczególną ostrożność. Tymczasem obwiniony nie prowadził pojazdu w sposób ostrożny, który umożliwiałby mu prawidłową obserwację jezdni, bez narażania kogokolwiek na szkodę. Obwiniony podjął natomiast decyzję, aby poruszać się pomiędzy dwoma szeregami samochodów jadących w tym samym kierunku. Zbliżając się do przejścia dla pieszych widział, że po prawej stronie jedzie autobus MPK, który z uwagi na swoje duże rozmiary utrudnia mu prawidłową obserwację drogi. Mimo to motocyklista nie zatrzymał się, choć uczyniły to inne jadące obok pojazdy i doprowadził do potrącenia dziewczynki. Sąd podkreślił, że obwiniony miał obowiązek zaniechać wyprzedzania pojazdem przed przejściem, jak również miał obowiązek zatrzymać się, aby ustąpić pierwszeństwa pieszym.

Sąd zwrócił także uwagę na zachowanie Krystiana Z. bezpośrednio po zdarzeniu. Obwiniony co prawda podniósł leżący na jezdni rower i oddał go matce dziewczynki, zapytał czy dziecku nic się nie stało, ale zaraz odjechał, nie pozostawiając żadnych swoich danych. Pomocy dziecku i matce udzieliły natomiast inne osoby, które były na miejscu zdarzenia. Tymczasem, jak podkreślił Sąd, była to sytuacja o tyle szczególna, że pokrzywdzone zostało małe dziecko, które było tym wszystkim przerażone, podobnie jak jego matka. Dlatego, w ocenie Sądu, poprzestanie obwinionego na stwierdzeniu, że „nic się nie stało” w tych okolicznościach było co najmniej wątpliwe etycznie i niewystarczające.

Sąd orzekając o karze grzywny i zakazie prowadzenia pojazdów uwzględnił podane wyżej okoliczności sprawy, jak również stopień zagrożenia, jakie dla bezpieczeństwa ruchu sprowadził obwiniony. Sąd dodatkowo wziął pod uwagę uprzednią wielokrotną karalność obwinionego, w tym za wykroczenia drogowe.

Wyrok w tej sprawie nie jest prawomocny.

Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olgierd Dąbrowski-Żegalski
Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olsztyn, dnia 25 lutego 2021 r.


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.