Strona główna
Komunikat Prezesa i Dyrektora Sądu Okręgowego w Olsztynie PDF Drukuj artykuł

 

 1. Do budynku Sądu Okręgowego w Olsztynie wpuszczane są wyłącznie osoby:
  1. wezwane do udziału w posiedzeniu lub rozprawie oraz wykazujące inny niezbędny cel, po okazaniu pracownikowi ochrony Sądu zawiadomienia lub wezwania, a w przypadku prokuratorów i pełnomocników profesjonalnych – legitymacji służbowych;
  2. mające usta i nos zasłonięte maseczką ochronną, przyłbicą lub częścią garderoby – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa do czasu ich powszechnego obowiązywania;
  3. które poddadzą się pomiarowi temperatury ciała, a wynik pomiaru wskaże wartość poniżej 38oC.;
  4. które stawią się nie wcześniej niż na 15 minut przed wyznaczoną godziną stawiennictwa wskazaną na wezwaniu lub zawiadomieniu.
 2. Przed wejściem do budynku Sądu Okręgowego w Olsztynie:
  1. interesanci oczekujący na wejście do Biura Obsługi Interesantów, Kasy Sądu, Biura Podawczego oraz Punktu Informacyjnego KRK formują jedną kolejkę;
  2. interesanci wezwani na wokandy oraz umówieni do Czytelni akt formują drugą kolejkę;
  3. oczekując w odpowiedniej kolejce, należy zachować bezpieczną odległość co najmniej 2 metrów.
 3. Po wejściu do budynku Sądu Okręgowego w Olsztynie należy:
  1. zdezynfekować ręce środkiem dezynfekcyjnym udostępnionym przez pracownika ochrony Sądu;
  2. kierować się bezpośrednio do właściwej komórki organizacyjnej, obsługującej interesantów lub sali rozpraw wskazanej na zawiadomieniu lub wezwaniu do stawiennictwa;
  3. wykonywać wszelkie polecenia pracowników ochrony Sądu związane z zachowaniem bezpieczeństwa wejścia i przemieszczania się po budynku;
  4. zachować odstęp co najmniej 2 metrów od innych osób przebywających w budynku Sądu oraz zajmować miejsca siedzące jedynie w oznaczonych strefach;
  5. korzystać wyłącznie z własnych przyborów piśmienniczych.
 4. Po zakończeniu wizyty należy niezwłocznie opuścić budynek Sądu Okręgowego w Olsztynie.
 5. Wydziały Sądu Okręgowego w Olsztynie pozostają zamknięte w zakresie bezpośredniej obsługi interesantów do odwołania. Z wydziałami można kontaktować się telefonicznie lub drogą elektroniczną (e-mail).
 6. Szczegółowe informacje, dotyczące zasad funkcjonowania poszczególnych komórek organizacyjnych Sądu Okręgowego w Olsztynie dostępne są w Biurze Obsługi Interesantów tel. (89) 521 61 84.
 7. Rekomendujemy korzystanie z druków i formularzy dostępnych na stronie internetowej Sądu (tutaj) i wypełnianie ich przed przybyciem do Sądu.
 8. Zachęcamy do korzystania ze skrzynek podawczych (urn) do składania korespondencji do Biura Podawczego oraz Punktu Informacyjnego KRK, umieszczonych w przedsionku wejścia do budynku.
 1. Zarządzenie z dnia 15 października 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr A-021-58/20 z dnia 15 maja 2020 r.
 2. Zarządzenie z dnia 15 września 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr A-021-58/20 z dnia 15 maja 2020 r.
  Załącznik do zarządzenia_A-021-101-20_Wzór_karty_wstępu.pdf
 3. Zarządzenie z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku zakrywania ust i nosa w miejscu pracy
 4. Zarządzenie z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr A-021-62/20 z dnia 22 maja 2020 r.
 5. Zarządzenie z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia dodatkowych zasad organizacji pracy Sądu Okręgowego w Olsztynie oraz przyjęć interesantów w budynku Sądu 
 6. Zarządzenie z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie organizacji pracy Sądu Okręgowego w Olsztynie oraz zasad przyjęć interesantów w budynku Sądu
 7. Zarządzenie z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie podjęcia dalszych działań organizacyjnych związanych z zapobieganiem rozpostrzeniania się wirusa SARS-CoV-2
 8. Zarządzenie z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie podjęcia dalszych działań organizacyjnych związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2
 9. Zarządzenie z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie częściowego uchylenia Zarządzenia Nr A-021-39/20 Prezesa i Dyrektora Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 18 marca 2020 r.
 10. Zarządzenie z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie określenia kategorii spraw pilnych
 11. Zarządzenie z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie wykonywania czynności przez kuratorów sądowych
 12. Zarządzenie z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie zawieszenia prowadzenia zajęć w ośrodkach kuratorskich położonych w obszarze właściwości sądów rejonowych okręgu olsztyńskiego

Informacje Ministerstwa Zdrowia


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.