Strona główna K O M U N I K A T Y Rzecznika Prasowego Wpłynął wniosek o uchylenie decyzji nakazującej przedstawienie list poparcia do nowej KRS
Wpłynął wniosek o uchylenie decyzji nakazującej przedstawienie list poparcia do nowej KRS PDF Drukuj artykuł


Kancelaria Sejmu pismem z dnia 29 listopada 2019 r. skierowała do Sądu Okręgowego w Olsztynie wniosek o uchylenie postanowienia nakazującego jej przedstawienie zgłoszeń oraz list osób popierających kandydatów na członków Krajowej Rady Sądownictwa.

W dniu 3 grudnia 2019 r. do sprawy o sygn. akt IX Ca 1302/19 zarejestrowanej w IX Wydziale Cywilnym Odwoławczym w Sądzie Okręgowym w Olsztynie wpłynęło pismo Kancelarii Sejmu z wnioskiem o dokonanie przez sąd w trybie art. 359 Kodeksu postępowania cywilnego reasumpcji postanowienia z 20 listopada 2019 r. poprzez jego uchylenie.

Kancelaria Sejmu uzasadniła swój wniosek, argumentując, że udostępnienie sądowi żądanych wykazów prawdopodobnie mogłoby narazić Kancelarię Sejmu na odpowiedzialność administracyjną oraz cywilnoprawną z tytułu naruszenia ochrony danych osobowych obywateli. Ponadto, Kancelaria Sejmu podniosła, że przed przystąpieniem do przetwarzania danych osobowych obywateli w sposób wskazany przez Sąd Okręgowy w Olsztynie zachodzi konieczność konsultacji z organem nadzorczym. W związku z tym Kancelaria Sejmu w trybie art. 36 RODO zwróciła się do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych o zajęcie stanowiska w przedmiocie zgodności przetwarzania danych osobowych obywateli popierających kandydatów na członków KRS, jak również tych, którzy wycofali swoje poparcie z zasadami ochrony danych osobowych przewidzianymi w RODO.

Jednocześnie informuję, że akta sprawy IX Ca 1302/19 zostały w dniu 26 listopada 2019 r. przesłane do Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych. W związku z tym Sąd Okręgowy w Olsztynie aktualnie nie może podejmować żadnych decyzji procesowych w tej sprawie.

Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie
Agnieszka Żegarska
Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olsztyn, dnia 3 grudnia 2019 r. 


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.