Strona główna Aktualności Trzecie spotkanie poświęcone mediacji
Trzecie spotkanie poświęcone mediacji PDF Drukuj artykuł

 

20180618 095125

W dniu 18 czerwca 2018 r. w siedzibie Sądu Okręgowego w Olsztynie odbyło się III Spotkanie Sędziów i Mediatorów. Uczestnicy spotkania rozmawiali m.in. o mediacjach w sprawach gospodarczych i nieletnich.

III Spotkanie Sędziów i Mediatorów zostało zorganizowane w ramach Olsztyńskiego Forum Mediacyjnego. Wzięło w nim udział ponad 30 osób, w tym sędziowie sądów okręgu olsztyńskiego oraz mediatorzy.

Spotkanie prowadziła sędzia Jolanta Biernat – Kalinowska, Koordynator ds. Mediacji Sądu Okręgowego w Olsztynie. Jego temat brzmiał „Mediacje w porządku prawnym, wymagania prawne i praktyczne ugód mediacyjnych – część II ugody w sprawach gospodarczych i nieletnich”.

W pierwszej części spotkania głos zabrał Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie Rafał Kubicki, który na wstępie swojego wystąpienia wskazał, że z raportu ministerstwa sprawiedliwości wynika, że wskaźnik wykorzystania mediacji w rozwiązywaniu sporów jest ciągle niewielki. Zdaniem Sędziego przyczynia się do tego m.in. bardzo powszechne przekonanie sędziów o własnych zdolnościach koncyliacyjnych. Dlatego w jego ocenie, kluczem do zmiany tej sytuacji jest to, żeby sędziowie już przy pierwszym zapoznaniu się z aktami sprawy dokonywali analizy spraw pod kątem mediacyjnym.

W następnej kolejności Pan Sędzia omówił problematykę związaną z mediacją w sprawach gospodarczych, a także zakres i treść ugody mediacyjnej oraz warunki do jej zatwierdzenia.

Z kolei sędzia Jolanta Biernat – Kalinowska przybliżyła słuchaczom temat związany z ugodami mediacyjnymi w sprawach nieletnich. Sędzia w swojej wypowiedzi zaakcentowała, że mediacja w takich sprawach ma mieć przede wszystkim walor wychowawczy, ma pokazać nieletniemu, że popełnienie czynu karalnego najczęściej wiąże się z czyjąś „krzywdą”. Dlatego spotkanie z pokrzywdzonym i przyznanie się do tego, że się źle zrobiło, a następnie przeproszenie pokrzywdzonego czy obietnica naprawienia wyrządzonej szkody może więcej zdziałać niż zastosowany środek wychowawczy lub poprawczy.

W drugiej części spotkania uczestnicy wysłuchali wystąpienia Mariusza Stanisława Treli, mediatora z listy stałych mediatorów przy Sądzie Okręgowym w Olsztynie, byłego sędziego orzekającego w sprawach gospodarczych, a obecnie wykonującego zawód adwokata, który przybliżył temat mediacji postrzegany z perspektywy różnych zawodów.

Poniżej pozostałe zdjęcia z III Spotkania Sędziów i Mediatorów:

20180618 095014

20180618 095212

Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olgierd Dąbrowski – Żegalski
Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olsztyn, dnia 21 czerwca 2018 r.


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.