Strona główna Aktualności Kolejne spotkanie sędziów i mediatorów
Kolejne spotkanie sędziów i mediatorów PDF Drukuj artykuł


2

Olsztyńskie Forum Mediacyjne nie próżnuje. W dniu 23 marca 2018 r. sędziowie i mediatorzy już po raz drugi spotkali się w siedzibie Sądu Okręgowego w Olsztynie, żeby wymienić się swoimi doświadczeniami związanymi z tematyką mediacji.

II Spotkanie Sędziów i Mediatorów, podobnie jak I Spotkanie zorganizowane w ramach Olsztyńskiego Forum Mediacyjnego, odbyło się w sali konferencyjnej Sądu Okręgowego w Olsztynie. Wzięło w nim udział kilkunastu sędziów Sądów Rejonowych okręgu olsztyńskiego oraz mediatorów (także spoza listy prowadzonej przez Prezesa Sądu Okręgowego w Olsztynie).

Spotkanie poprowadziła sędzia Jolanta Biernat – Kalinowska, Koordynator ds. Mediacji Sądu Okręgowego w Olsztynie. Jego temat brzmiał „Mediacje w porządku prawnym, wymagania prawne i faktyczne”. W trakcie tego spotkania sędziowie z wydziałów cywilnych przedstawili warunki, jakie powinny spełniać ugody mediacyjne, żeby mogły zostać zatwierdzone przez Sąd, poprzez wydanie stosownego postanowienia lub nadanie jej klauzuli wykonalności.

W pierwszej kolejności głos zabrała sędzia Jolanta Biernat – Kalinowska, która w swoim wystąpieniu poruszyła zagadnienia dotyczące mediacji w sprawach rodzinnych i rozwodowych skupiając się przede wszystkim na tym, jaki powinien być zakres i treść ugody mediacyjnej. Sędzia zwróciła uwagę, że Sąd, zanim zatwierdzi ugodę, musi szczegółowo zbadać jej treść. –Warunki ugody muszą być precyzyjnie określone - mówiła sędzia Biernat – Kalinowska. - Sąd bowiem odmówi zatwierdzenia ugody, gdy jest sprzeczna z prawem oraz zasadami współżycia społecznego, a także, gdy zmierza do obejścia prawa bądź jest niezrozumiała dla stron i zawiera sprzeczności. Jednocześnie sędzia wyjaśniła, że dopracowana w szczegółach ugoda pozwala stronom uniknąć wielu konfliktów w przyszłości. Natomiast brak wskazania w niej takich ważnych informacji, jak np. daty płatności alimentów, czy konsekwencji w razie niezapłacenia we wskazanym terminie, potencjalnie może nieść za sobą kolejne spory, co podważa sens takiej ugody.

O mediacjach w sprawach cywilnych mówiła natomiast Sędzia Sądu Okręgowego Krystyna Skiepko. Sędzia Skiepko w swoim wystąpieniu również podkreśliła, jak bardzo ważną kwestią w sprawach cywilnych jest precyzyjne określenie treści, warunków i zakresu ugody mediacyjnej. – Jeśli przedmiotem ugody jest rzecz określona, co do tożsamości, to należy ją dokładnie określić (wielkość, kolor, marka, itp. – red.), bo może być później problem z ustaleniem, co do tego, na co strony się wcześniej umówiły i co jest przedmiotem egzekucji – tłumaczyła sędzia Krystyna Skiepko.

W trakcie piątkowego spotkania sędzia Jolanta Biernat – Kalinowska poinformowała również, że w najbliższym czasie w sądach okręgu olsztyńskiego w sprawach cywilnych będzie stosowana nowa praktyka w zakresie informowania o możliwościach, sposobach i kosztach skorzystania z mediacji. Informacja o postępowaniu mediacyjnym, która dotąd była wysyłana stronom na zwykłym białym papierze, już wkrótce będzie umieszczana na osobnej, błękitnej karcie. Dzięki temu strony z łatwością znajdą ją w natłoku innych urzędowych informacji.

Poniżej pozostałe zdjęcia z II Spotkania Sędziów i Mediatorów w Sądzie Okręgowym w Olsztynie:

4

1

Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olgierd Dąbrowski – Żegalski
Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olsztyn, dnia 27 marca 2018 r.


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.